News & Event

ในวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เราได้ไปออกบูธ แสดงสินค้าที่งานสถาปนิก'58 ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ในงานเราได้ขนสินค้า กันสาดอัตโนมัติ RUF และ มอเตอร์ ประตูอัตโนมัติ E -ZiDoor ไปในงานมากมาย ทั้ง กันสาดอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ทั้งบางเลื่อน,บางสวิง มอเตอร์ประตูในโรงงาน ม่านไฟฟ้า อัตโนมัติ มอเตอร์ แขนกั้นรถอัตโนมัติ  

 

 

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ กันสาดไฟฟ้าอัตโนมัติ ม่านไฟฟ้า กันสาดไฟฟ้า แขนกั้นรถอัตโนมัติ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ มอเตอร์ประตูเลื่อน มอเตอร์ประตูไฟฟ้า มอเตอร์ประตู ประตูเปิดปิด อัตโนมัติ ไม้กั้นอัตโนมัติ ไม้กระดกไฟฟ้า ม่านม้วนไฟฟ้า ม่านอัตโนมัติ ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ม่านม้วนมอเตอร์ กันสาดมอเตอร์ แขนกั้นอัตโนมัติ